Ấm chén Bát Tràng

 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ấm chén đỏ viền vàng

  MSP: 20111-ACĐVV
  460,000
  Mua hàng
  Thể tích                 : 400 ml Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết                  : Đỏ viền vàng  Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ấm chén trà con trâu Bát Tràng

  MSP: 2013 -BTCT
  520,000
  Mua hàng
  Thể tích                 : 350ml Chất liệu                : Men xanh Bát Tràng  Họa tiết                  : Nụ tầm xuân đỏ  Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén cây thông nâu Bát Tràng

  MSP: 20112-ACCTN
  400,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 300ml Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết                  : Nâu trơn có viền Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén Chuông Đại chỉ bạc Bát Tràng

  MSP: 20112 - BTTSCĐCB
  400,000
  Mua hàng
  Thể tích                 : 420ml  Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết                  : Trơn nhám có viền  Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén Đai Chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20111-ACĐCĐ
  460,000
  Mua hàng
  Thể tích                 : 400ml Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết                  : Viền chỉ đỏ  Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén đào S1 chỉ bạc Bát Tràng

  MSP: 20112-ACĐS1CB
  460,000
  Mua hàng
  Thể tích                 : 300ml Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết                  : Khắc trúc  Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén đào S1 chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20112-ACĐS1CĐ
  420,000
  Mua hàng
  Thể tích                 : 300ml Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết                  : Khắc trúc, men xanh Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Bộ ấm chén trà cao cấp gốm sứ men nâu quai mây│Bát Tràng
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén trà cao cấp gốm sứ Bát Tràng dáng tròn quai mây

  MSP:
  2,300,000
  Mua hàng
  Thế tích                   : 500 ml Chất liệu                 : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết                   : Trơn bóng, men nâu, quai mây  Kĩ thuật sản xuất   : Thủ công Xuất sứ                   : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Ấm chén trà cao cấp gốm sứ men nâu quai mây│Không Gian Gốm
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén trà cao cấp gốm sứ Bát Tràng men nâu quai mây

  MSP:
  1,800,000
  Mua hàng
  Sản phẩm   : Bộ ấm chén trà cao cấp gốm sứ Bát Tràng Chất liệu     : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại    : Men nâu, quai mây Sản xuất     : Thủ Công Xuất xứ       : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Bộ ấm chén trà gốm sứ Bát Tràng cao cấp quai mây 1tr7│KGG Bát Tràng
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén trà gốm sứ Bát Tràng cao cấp dáng xoài quai mây

  MSP:
  1,700,000
  Mua hàng
  Sản phẩm: Bộ ấm chén trà gốm sứ Bát Tràng cao cấp dáng xoài Chất liệu: Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại: Men chảy, quai mây Sản xuất: Thủ công Xuất xứ: Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Ấm chén trà gốm sứ Bát Tràng quai mây chung bát giác 2tr3│KGG
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén trà gốm sứ Bát Tràng men nâu chung bát giác

  MSP:
  2,300,000
  Mua hàng
  Sản phẩm   : Bộ ấm chén trà gốm sứ Bát Tràng Chất liệu     : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại    : Men nâu, quai mây, chung bát giác Sản xuất     : Thủ công Xuất xứ       : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Ấm chén trà gốm sứ Bát Tràng quai mây chung bát giác 2tr8│KGG
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén trà gốm sứ Bát Tràng quai mây chung bát giác

  MSP:
  2,800,000
  Mua hàng
  Sản phẩm   : Bộ ấm chén trà gốm sứ Bát Tràng cao cấp dáng xoài Chất liệu     : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại    : Men chảy, quai mây Sản xuất     : Thủ công Xuất xứ       : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Bộ ấm tích Bát Tràng pha trà men ngọc bích cao cấp 2tr│KGG Bát Tràng
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm tích Bát Tràng pha trà gốm sứ men ngọc bích

  MSP:
  2,000,000
  Mua hàng
  Sản phẩm  : Bộ ấm tích Bát Tràng pha trà gốm sứ men ngọc bích Chất liệu    : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại   : Men ngọc bích, quai mây Sản xuất    : Thủ công Xuất xứ      : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Ấm tích Bát Tràng pha trà gốm sứ quai đồng 1tr5│KGG Bát Tràng
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm tích Bát Tràng pha trà gốm sứ quai đồng

  MSP:
  1,500,000
  Mua hàng
  Sản phẩm   : Bộ ấm tích Bát Tràng pha trà gốm sứ quai đồng Chất liệu     : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại    : Men nâu, quai đồng Sản xuất     : Thủ công Xuất xứ       : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Ấm tích cao cấp gốm sứ Bát Tràng lục giác quai mây tuyệt đẹp│KGG
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm tích cao cấp gốm sứ Bát Tràng lục giác quai mây

  MSP:
  1,700,000
  Mua hàng
  Sản phẩm    : Bộ ấm tích cao cấp gốm sứ Bát Tràng lục giác Chất liệu      : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại     : Men chảy, men bóng, quai mây, lục giác Sản xuất      : Thủ công Xuất xứ        : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Bộ ấm tích cao cấp gốm sứ Bát Tràng men nâu quai đồng tuyệt đẹp│KGG
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm tích cao cấp gốm sứ Bát Tràng men nâu quai đồng

  MSP:
  2,600,000
  Mua hàng
  Sản phẩm   : Bộ ấm tích cao cấp gốm sứ Bát Tràng men nâu Chất liệu     : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại    : Men nâu, men bóng, quai đồng Sản xuất     : Thủ công Xuất xứ       : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Ấm tích pha trà gốm sứ Bát Tràng quai mây 1tr5│KGG Bát Tràng
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm tích pha trà gốm sứ Bát Tràng quai mây

  MSP:
  1,500,000
  Mua hàng
  Sản phẩm    : Bộ ấm tích pha trà gốm sứ Bát Tràng quai mây Chất liệu      : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại     : Men trầm, quai mây Sản xuất      : Thủ công Xuất xứ        : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Bộ ấm trà Bát Tràng đẹp cao cấp men trầm bóng 1tr2│KGG Bát Tràng
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng đẹp cao cấp men trầm bóng

  MSP:
  1,200,000
  Mua hàng
  Sản phẩm    : Bộ ấm trà Bát Tràng đẹp cao cấp men trầm bóng Chất liệu      : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại     : Men trầm, men bóng Sản xuất      :Thủ công Xuất xứ        : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Bộ ấm trà Bát Tràng đẹp cao cấp quai đồng 1tr7│Không Gian Gốm
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng đẹp cao cấp quai đồng

  MSP:
  1,700,000
  Mua hàng
  Sản phẩm    : Bộ ấm trà Bát Tràng đẹp cao cấp quai đồng Chất liệu      : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại     : Men chảy, quai đồng Sản xuất      : Thủ công Xuất xứ        : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Ấm trà Bát Tràng đẹp cao cấp men cánh gián 1tr5│KGG Bát Tràng
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Bát Tràng đẹp men cánh gián quai mây

  MSP:
  1,500,000
  Mua hàng
  Sản phẩm    : Ấm trà Bát Tràng đẹp cao cấp men cánh gián Chất liệu      : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại     : Men cánh gián, quai mây Sản xuất      : Thủ công Xuất xứ        : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Bộ ấm trà cao cấp gốm sứ Bát Tràng men cánh gián tuyệt đẹp│KGG
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà cao cấp gốm sứ Bát Tràng men cánh gián

  MSP:
  2,600,000
  Mua hàng
  Sản phẩm     : Bộ ấm trà cao cấp gốm sứ Bát Tràng men cánh gián Chất liệu       : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại      : Men màu, men bóng, quai đồng Sản xuất       : Thủ công Xuất xứ         : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Ấm trà cao cấp gốm sứ Bát Tràng men ngọc bích tuyệt đẹp│KGG
  Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà cao cấp gốm sứ Bát Tràng men ngọc bích

  MSP:
  2,500,000
  Mua hàng
  Sản phẩm    : Bộ ấm trà cao cấp gốm sứ Bát Tràng men ngọc bích Chất liệu      : Gốm sứ cao cấp Bát Tràng Phân loại     : Men màu, men bóng, quai đồng Sản xuất      : Thủ công Xuất xứ        : Làng Gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội [ CAM KẾT CHÍNH GỐC 100% ]
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Đai Trường Thọ Bát Tràng S1

  MSP: 20112-ACĐTT
  660,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 250 ml  Chất liệu                 : Gốm sứ Bát Tràng  Họa tiết                   : Đai trường thọ đắp nổi  Kĩ thuật sản xuất   : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                   : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ cup cà phê Bát Tràng

  MSP: 2013-BTCPC
  620,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 750ml Chất liệu           : Men xanh Bát Tràng    Họa tiết             : Cá cách điệu  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ lõm tách bọc đồng Bát Tràng

  MSP:
  700,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml  Chất liệu           : Men xanh Bọc Đồng  Họa tiết             : Trà Cảnh Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ tích men xanh bọc đồng Bát Tràng

  MSP:
  1,500,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 1500ml  Chất liệu           : Men xanh Bọc Đồng   Họa tiết             : Trà cảnh  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà ấm tích chữ thập Bát Tràng

  MSP: 2013 - BTCT
  320,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml Chất liệu           : Men xanh Bát Tràng  Họa tiết             : Hoa Đào Đỏ   Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà bạch hồng sa Bát Tràng

  MSP: 20111-BHS
  780,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 550ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Quét Bạch Sa  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà chóp S2 chỉ bạc Bát Tràng

  MSP: 20112-CS2CB
  380,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 350 ml  Chất liệu                 : Gốm sứ Bát Tràng  Họa tiết                   : Khắc trúc viền chỉ bạc  Kĩ thuật sản xuất   : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                   : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà đắp tách lót S2 Bát Tràng

  MSP: 20114- BTĐTLS2
  480,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 450 ml  Chất liệu                 : Gốm sứ Bát Tràng  Họa tiết                   : Hoa đào đắp nổi  Kĩ thuật sản xuất   : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                   : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà đen tách lót Bát Tràng

  MSP: 20114 -BTĐTL
  360,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết             : Đen trơn   Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà hồng sa quét đỏ

  MSP: 20111-HSQĐ
  780,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết             : Hồng Sa Quét Đỏ   Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà men xanh vuốt tay S2 bọc đồng

  MSP:
  900,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 450ml  Chất liệu           : Men xanh Bát Tràng  Họa tiết             : Trà cảnh  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà ngọc hồng sa Bát Tràng

  MSP: 20111-NHS
  780,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 550 ml  Chất liệu                 : Gốm sứ Bát Tràng  Họa tiết                   : Ngọc Hồng Sa Quét Màu  Kĩ thuật sản xuất   : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                   : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà quai chuôi bọc đồng Bát Tràng

  MSP:
  680,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 300ml Chất liệu           : Men xanh Bọc Đồng   Họa tiết             : Trà cảnh  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà sao vàng Bát Tràng

  MSP: 20111-BTTSSV
  480,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Sao Vàng Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa chóp S1 chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20111 - BTTSCS1CĐ
  380,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 300ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Viền chỉ đỏ  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ Trà Tử Sa Đỏ Son Ganh Bát Tràng

  MSP: 20111- BTTSDSG
  430,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 300ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Ganh đỏ son  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa nâu hoa trắng

  MSP: 20111-BTTSNHT
  480,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 350ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng   Họa tiết             : Nâu hoa trắng  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa ngàn sao Bát Tràng

  MSP: 20111-BTTSNS
  550,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 400 ml  Chất liệu                 : Gốm sứ Bát Tràng  Họa tiết                   : Ngàn sao hoa cúc  Kĩ thuật sản xuất   : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                   : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà Tử Sa Phúc – Lộc -Thọ Bát Tràng

  MSP: 20111-BTPLT
  550,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 500ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Khắc chữ Phúc - Lộc Thọ   Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà Tử Sa quả hồng chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20111- BTTSQHCĐ
  300,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Nâu Trơn Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa thổ cẩm Bát Tràng

  MSP: 20111-TC
  430,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Thổ cẩm  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Mua hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa trăng xanh Bát Tràng

  MSP: 20111- BTTSTXBT
  480,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Khắc trăng xanh  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội

Những điều cần biết về ấm chén gốm sứ Bát Tràng

Bộ ấm chén Bát Tràng là một trong những sản phẩm gốm sứ nằm trong bộ sưu tập gốm sứ Bát Tràng nổi tiếng của Làng gốm truyền thống nằm ở tả ngọn sông Hồng.

Từ ngàn xưa, đối với nghệ thuật dùng trà mà nói : sử dụng bộ ấm chén sứ Bát Tràng được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên một ấm trà ngon và phát huy được nét đẹp “trà đạo” của dân tộc Việt.

Bộ ấm chén chuông đại chỉ bạc Bát Tràng
Bộ ấm chén quà tặng ý nghĩa

Ngày nay, vòng quay thời gian hối hả, chúng ta bận rộn hơn với công việc, học hành và rất nhiều thứ khác. Thời gian dành cho gia đình, bạn bè, người thân cũng trở nên ít đi. Càng như vậy, thói quen quây quần bên nhau vào mỗi buổi chiều cuối tuần nên được duy trì. Chúng ta cùng nhau thưởng thức ly trà chiều để chia sẻ những câu chuyện đời sống, mở ra những mối liên kết thâm tình đưa mọi người đến gần nhau hơn.

Không gian trà đạo, bộ trà cụ góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ văn hóa thưởng trà truyền thống của người Việt Nam. Lựa chọn bộ bình trà Bát Tràng đẹp khiến cho cái thú uống trà vốn đã đẹp ấy trở nên hoàn hảo hơn. Đặc tính của ấm trà gốm sứ Bát Tràng là sản phẩm mỹ nghệ thủ công truyền thống, vừa đẹp lại vừa bền.

“Nhất nước, nhì trà, tam pha, tứ ấm”, có nước, có trà ngon, biết cách pha chế thì không thể thiếu dụng cụ pha trà là ấm chén trà gốm sứ được.

Người uống trà chưa hẳn là người  biết chơi ấm nhưng mà người chơi bộ ấm chén Bát Tràng tuyệt đối là người biết thưởng trà.

Bộ ấm trà đai trường thọ Bát Tràng
Bộ ấm chén tử sa hoa văn đắp nổi Bát Tràng

Tại sao nên chọn mua ấm chén gốm sứ Bát Tràng?

Các bộ ấm chén Bát Tràng bao gồm nhiều mẫu mã như: ấm chén bọc đồng, ấm chén giả cổấm chén tử sa

Sản phẩm đa dạng để bạn lựa chọn theo nhu cầu. Tại sao bạn nên mua ấm chén gốm sứ Bát Tràng? Dưới đây là những ưu điểm của sản phẩm:

 • Là sản phẩm gốm Bát Tràng thủ công chính hiệu
 • Đa dạng mẫu mã và kiểu dáng
 • Từng đường nét họa tiết trang trí tinh tế và đa dạng
 • Có nhiều kích thước khác nhau để người dùng lựa chọn
 • Thiết kế của những bộ ấm chén Bát Tràng in logo đẹp mắt, vừa mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ điển, truyền thống.
 • Thích hợp với tất cả không gian thưởng trà, dùng để trưng bày trong phòng khách vô cùng sang trọng, và cũng rất phù hợp với không gian trà đạo sân vườn.

Ấm chén Bát Tràng không những là sản phẩm gia dụng trong gia đình mà còn là sản phẩm quà tặng ý nghĩa vào những dịp đặc biệt. Liên hệ đặt hàng ấm chén Bát Tràng in logo làm quà tặng số lượng lớn.

Hotline: 0938 309 713