Ấm chén tử sa Bát Tràng

 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ấm chén đỏ viền vàng

  MSP: 20111-ACĐVV
  460,000
  Mua hàng
  Thể tích                 : 400 ml Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết                  : Đỏ viền vàng  Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén cây thông nâu Bát Tràng

  MSP: 20112-ACCTN
  400,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 300ml Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết                  : Nâu trơn có viền Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén Chuông Đại chỉ bạc Bát Tràng

  MSP: 20112 - BTTSCĐCB
  400,000
  Mua hàng
  Thể tích                 : 420ml  Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết                  : Trơn nhám có viền  Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén Đai Chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20111-ACĐCĐ
  460,000
  Mua hàng
  Thể tích                 : 400ml Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết                  : Viền chỉ đỏ  Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén đào S1 chỉ bạc Bát Tràng

  MSP: 20112-ACĐS1CB
  460,000
  Mua hàng
  Thể tích                 : 300ml Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết                  : Khắc trúc  Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén đào S1 chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20112-ACĐS1CĐ
  420,000
  Mua hàng
  Thể tích                 : 300ml Chất liệu                : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết                  : Khắc trúc, men xanh Kĩ thuật sản xuất  : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                  : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Đai Trường Thọ Bát Tràng S1

  MSP: 20112-ACĐTT
  660,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 250 ml  Chất liệu                 : Gốm sứ Bát Tràng  Họa tiết                   : Đai trường thọ đắp nổi  Kĩ thuật sản xuất   : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                   : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà bạch hồng sa Bát Tràng

  MSP: 20111-BHS
  780,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 550ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Quét Bạch Sa  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà chóp S2 chỉ bạc Bát Tràng

  MSP: 20112-CS2CB
  380,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 350 ml  Chất liệu                 : Gốm sứ Bát Tràng  Họa tiết                   : Khắc trúc viền chỉ bạc  Kĩ thuật sản xuất   : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                   : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà đắp tách lót S2 Bát Tràng

  MSP: 20114- BTĐTLS2
  480,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 450 ml  Chất liệu                 : Gốm sứ Bát Tràng  Họa tiết                   : Hoa đào đắp nổi  Kĩ thuật sản xuất   : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                   : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà đen tách lót Bát Tràng

  MSP: 20114 -BTĐTL
  360,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết             : Đen trơn   Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà hồng sa quét đỏ

  MSP: 20111-HSQĐ
  780,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng     Họa tiết             : Hồng Sa Quét Đỏ   Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà ngọc hồng sa Bát Tràng

  MSP: 20111-NHS
  780,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 550 ml  Chất liệu                 : Gốm sứ Bát Tràng  Họa tiết                   : Ngọc Hồng Sa Quét Màu  Kĩ thuật sản xuất   : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                   : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà sao vàng Bát Tràng

  MSP: 20111-BTTSSV
  480,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Sao Vàng Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa chóp S1 chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20111 - BTTSCS1CĐ
  380,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 300ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Viền chỉ đỏ  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ Trà Tử Sa Đỏ Son Ganh Bát Tràng

  MSP: 20111- BTTSDSG
  430,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 300ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Ganh đỏ son  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa nâu hoa trắng

  MSP: 20111-BTTSNHT
  480,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 350ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng   Họa tiết             : Nâu hoa trắng  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa ngàn sao Bát Tràng

  MSP: 20111-BTTSNS
  550,000
  Mua hàng
  Thể tích                  : 400 ml  Chất liệu                 : Gốm sứ Bát Tràng  Họa tiết                   : Ngàn sao hoa cúc  Kĩ thuật sản xuất   : Thủ công vẽ tay Xuất sứ                   : Làng gốm Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội CAM KẾT CHẤT LƯỢNG - 100% HÀNG GỐM SỨ CAO CẤP
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà Tử Sa Phúc – Lộc -Thọ Bát Tràng

  MSP: 20111-BTPLT
  550,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 500ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Khắc chữ Phúc - Lộc Thọ   Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà Tử Sa quả hồng chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20111- BTTSQHCĐ
  300,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Nâu Trơn Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa thổ cẩm Bát Tràng

  MSP: 20111-TC
  430,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Thổ cẩm  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ hàng[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa trăng xanh Bát Tràng

  MSP: 20111- BTTSTXBT
  480,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml  Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Khắc trăng xanh  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tay Xuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội

Nếu chúng ta nói “ uống trà là một nghệ thuật” thì linh hồn của nghệ thuật ấy không gì khác ngoài “ấm trà tử sa

Đã từ lâu đời nay, ấm trà tử sa là loại trà cụ không thể thiếu đối với những trà nhân, là bộ ấm chén Bát Tràng cao cấp, trở thành một tác phẩm nghệ thuật thực thụ góp phần hoàn thiện bộ tứ “ nhất nước nhì trà tam pha tứ ấm”.

Kể cả những người không thuộc giới mộ điệu trà cũng đều biết ấm trà tử sa là là bộ ấm chén Bát Tràng được làm từ đất tử sa – loại đất quý hiếm chỉ có ở Nghi Hưng – Giang Tô – Trung Quốc. Thành phần loại đất quý để làm nên được một bộ ấm chén tử sa đẹp gồm : thạch anh, mica và chất sắt. Tùy thuộc vào chất sắt trong đất mà ấm trà tử sa có các màu sắc khác nhau như : màu vàng sậm ( màu gan gà), màu đỏ sậm ( da chu) và màu đỏ thẫm ( tử sa) đem lại nhiều lựa chọn phù hợp với người dùng.

Ấm trà tử sa thu hút giới trà đạo không chỉ vì nguyên liệu làm nên loại ấm mà còn bởi vì đây là một sản phẩm ấm chén cao cấp Bát Tràng. Trà được pha từ ấm chén tử sa giữ được hương trà trọn vẹn, lưu hương lâu, ấm giữ nhiệt rất tốt, ngoài ra, xác trà trong ấm trà tử sa không bị ẩm mốc khi chúng ta sơ xuất quên đổ chúng.

Sở hữu một bộ “ ấm trà tử sa” không còn là niềm mong ước của riêng giới trà nhân nữa mà nó trở thành niềm mong ước chung của mọi người để bản thân mình là những “ người thưởng thức” linh hồn nghệ thuật trà đạo một cách truyền thống  và trọn vẹn nhất.

 • Ấm trà tử sa là một trong những quy luật bất biến đối với người dùng trà.
 • Ấm trà tử sa từ lâu được xem như thước đo cho người thưởng trà
 • Là một kiệt tác nghệ thuật được các nghệ nhân làm gốm đạt đến một trình độ điêu luyện sáng tạo nên
 • Là một trong 4 quốc bảo của người Trung Quốc

Uống trà không đơn giản là thể hiện văn hóa ứng xử của người dùng trà còn là hành động lời mở đầu cho một câu chuyện đầy ẩn tình, chén trà chắp cánh tâm giao. Vì vậy, những người thưởng trà thường chọn dòng ấm tử sa để vừa thể hiện “ đỉnh cao của nghệ thuật dùng trà” vừa tự mình hưởng thụ linh hồn của của nghệ thuật ấy.

TAG: ấm chén bát tràng xuất khẩu