khấn cửu huyền thất tổ

Bàn thờ và mâm cúng cửu huyền thất tổ gồm có những gì ?

Nền văn hoá tinh thần từ việc thờ cúng đã được duy trì, phát huy và thấm sâu vào lòng dân tộc Việt Nam dù trải bao biến thiên lịch sử. Thờ cúng là phải lập bàn thờ và kèm theo đó là mâm cơm ngày cúng. Bàn thờ và mâm cúng cửu huyền thất tổ gồm có những gì ? sau đây sẽ là những gợi ý tốt nhất dành cho mọi gia chủ. Bàn thờ cúng cửu huyền thất tổ gồm có những gì ? Cách biểu hiện lòng tôn trọng, nhớ ơn và biết ơn ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp qua việc thờ cúng của người Việt Nam thuộc loại hình văn hoá tinh thần. Cách tôn kính, thờ cúng này không chỉ có ở Việt Nam mà bên Trung Hoa cũng đã có nghi lễ thờ cúng ông bà tổ tiên rồi. Các […..]