cung cấp bàn thờ gia tiên

Công ty Việt chuyên cung cấp bàn thờ phật tại Campuchia

Đạo Phật ra đời ở Ấn Độ từ thế kỷ thứ VI trước công nguyên, trong điều kiện xã hội phân chia theo chế độ đẳng cấp bất bình đẳng. Đạo Phật ra đời là sự kế thừa, tiếp nối các trào lưu tôn giáo, triết học nổi tiếng của Ấn Độ cổ đại và được coi là một trong những học thuyết xã hội chống lại sự bất công trong xã hội đương thời. Từ khi du nhập vào Việt Nam, đạo Phật tồn tại và phát triển theo truyền thống sơn môn. Các sơn môn sinh hoạt độc lập, ít có sự liên hệ và chịu sự chi phối của các sơn môn khác.  >>> Quảng cáo : Công ty chuyên cung cấp vật phẩm phong thủy tại campuchia Hiện nay thì có những gia đình chọn thờ Phật tại gia để có thể dễ dàng bày tỏ […..]