BỘ TÍCH TRÀ VẼ ĐÀO CHUỒN IN LOGO

Mã sản phẩm: MS: QT 7.8

BỘ TÍCH TRÀ VẼ ĐÀO CHUỒN BÁT TRÀNG bao gồm:

–   01 tích trà

–   06 tách trà

Nhiệt độ nung: trên 1200 độ C

Xuất xứ: Bát Tràng Việt Nam

Họa tiết: Đào, chuồn chuồn

Giá: