Quà tết công nhân viên in logo - Quà tặng gốm sứ bền đẹp
Quà tết công nhân viên in logo - Quà tặng gốm sứ bền đẹp
Quà tết công nhân viên in logo - Quà tặng gốm sứ bền đẹp
Quà tết công nhân viên in logo - Quà tặng gốm sứ bền đẹp

BỘ BÌNH RƯỢU KHẮC NỔI

Mã sản phẩm: MS: QT 8.4

Bộ bình rượu cơ bản gồm:

01 Bình rượu 1 lít,  06 ly

Sản xuất:  Làng gốm Bát Tràng

Dung tích : 1L

Giá: