-6%
Hủ gạo Bát Tràng Tài Lộc nắp tháp
-6%
Hủ gạo Tài Lộc Bát Tràng, đặt Hủ Gạo Trong Nhà Tiền vào như nước
Hủ gạo Bát Tràng Tài Lộc nắp tháp
Hủ gạo Tài Lộc Bát Tràng, đặt Hủ Gạo Trong Nhà Tiền vào như nước

Hũ đựng gạo 35l

Mã sản phẩm: 7015-V35l

Dung tích:

Thể tích:

Cao:

Rộng:

Miệng:

Giá: 780,000 730,000