hu-dung-gao-bat-trang-7kg
Hủ gạo Tài Lộc Bát Tràng, đặt Hủ Gạo Trong Nhà Tiền vào như nước
hu-dung-gao-bat-trang-7kg
Hủ gạo Tài Lộc Bát Tràng, đặt Hủ Gạo Trong Nhà Tiền vào như nước

Hũ đựng gạo 7kg

Mã sản phẩm: 7015

Dung tích chứa 7kg

Thể tích : 10l

Cao:

Ngang:

Miệng:

Giá: 250,000