Ấm chén Bát tràng

 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

   Bộ trà ngọc hồng sa Bát Tràng

  MSP: 20111-NHS
  780,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 550ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Ngọc Hồng Sa Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ấm chén đỏ viền vàng

  MSP: 20111-ACĐVV
  460,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Đỏ viền vàng Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Ấm chén trà con trâu Bát Tràng

  MSP: 2013 -BTCT
  520,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 350mlChất liệu           : Men xanh Bát Tràng Họa tiết             : Nụ Tầm Xuân Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén cây thông nâu Bát Tràng

  MSP: 20112-ACCTN
  400,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 300mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Nâu Trơn Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén Chuông Đại chỉ bạc Bát Tràng

  MSP: 20112 - BTTSCĐCB
  400,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 420ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Trơn Nhám Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén Đai Chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20111-ACĐCĐ
  460,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Viền chỉ đỏ Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén đào S1 chỉ bạc Bát Tràng

  MSP: 20112-ACĐS1CB
  380,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 300mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Khắc Trúc Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén đào S1 chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20112-ACĐS1CĐ
  380,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 300mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Khắc Trúc Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm chén nâu viền Vàng

  MSP: 20111-ACNVV
  460,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Nâu Ganh viền vàngKĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ ấm trà Đai Trường Thọ Bát Tràng S1

  MSP: 20112-ACĐTT
  660,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 250mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Đắp nổi đàoKĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ cà phê vuông to Bát Tràng

  MSP: 3013-BTCPVT
  580,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 500mlChất liệu           : Men xanh Bát Tràng Họa tiết             : Nụ Tầm Xuân Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ cup cà phê Bát Tràng

  MSP: 2013-BTCPC
  620,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 750mlChất liệu           : Men xanh Bát Tràng   Họa tiết             : Cá cách điệu Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ lõm tách bọc đồng Bát Tràng

  MSP:
  700,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml Chất liệu           : Men xanh Bọc Đồng Họa tiết             : Trà CảnhKĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ tích men xanh bọc đồng Bát Tràng

  MSP:
  1,500,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 1500ml Chất liệu           : Men xanh Bọc Đồng  Họa tiết             : Trà cảnh Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà ấm tích chữ thập Bát Tràng

  MSP: 2013 - BTCT
  320,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400mlChất liệu           : Men xanh Bát Tràng Họa tiết             : Hoa Đào Đỏ  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà bạch hồng sa Bát Tràng

  MSP: 20111-BHS
  780,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 550ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Quét Bạch Sa Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà chóp S2 chỉ bạc Bát Tràng

  MSP: 20112-CS2CB
  350,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 350mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Viền Chỉ Bạc Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà đắp tách lót S2 Bát Tràng

  MSP: 20114- BTĐTLS2
  460,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 450mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Hoa Đào Đắp Nổi Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà đắp trúc tách lót S1 Bát Tràng

  MSP: 20114 - BTĐTTLS1
  430,000
  Mua hàng
  Thể tích         : 400ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Trúc đắp nổi Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà đen tách lót Bát Tràng

  MSP: 20114 -BTĐTL
  360,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Đen trơn  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà hồng sa quét đỏ

  MSP: 20111-HSQĐ
  780,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Hồng Sa Quét Đỏ  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ Trà Hồng Sa Quét Xanh Dương

  MSP: 20111-HSQXD
  780,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400mlChất liệu           : Tử Sa Bát Tràng    Họa tiết             : Hồng Sa Quét Xanh Dương  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà men xanh vuốt tay S2 bọc đồng

  MSP:
  900,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 450ml Chất liệu           : Men xanh Bát Tràng Họa tiết             : Trà cảnh Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà quai chuôi bọc đồng Bát Tràng

  MSP:
  680,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 300mlChất liệu           : Men xanh Bọc Đồng  Họa tiết             : Trà cảnh Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà sao vàng Bát Tràng

  MSP: 20111-BTTSSV
  480,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Sao VàngKĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa chóp S1 chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20111 - BTTSCS1CĐ
  380,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 300ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Viền chỉ đỏ Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa đắp tách lót Bát Tràng

  MSP: 20114-BTTSĐTLS1
  460,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 450ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Trúc đắp nổi  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ Trà Tử Sa Đỏ Son Ganh Bát Tràng

  MSP: 20111- BTTSDSG
  430,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 300ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Ganh đỏ son Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa nâu hoa trắng

  MSP: 20111-BTTSNHT
  480,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 350ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng  Họa tiết             : Nâu hoa trắng Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa ngàn sao Bát Tràng

  MSP: 20111-BTTSNS
  550,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Ngàn sao Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà Tử Sa Phúc – Lộc -Thọ Bát Tràng

  MSP: 20111-BTPLT
  550,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 500ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Khắc chữ Phúc - Lộc Thọ  Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà Tử Sa quả hồng chỉ đỏ Bát Tràng

  MSP: 20111- BTTSQHCĐ
  300,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Nâu TrơnKĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa thổ cẩm Bát Tràng

  MSP: 20111-TC
  430,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Thổ cẩm Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội
 • Thêm vào giỏ[yith_compare_button][yith_wcwl_add_to_wishlist]Quick View

  Bộ trà tử sa trăng xanh Bát Tràng

  MSP: 20111- BTTSTXBT
  480,000
  Mua hàng
  Thể tích            : 400ml Chất liệu           : Tử Sa Bát Tràng Họa tiết             : Khắc trăng xanh Kĩ Thuật SX      : Thủ Công vẽ tayXuất sứ             : Bát Tràng – Gia Lâm – Hà Nội

Bộ ấm chén Bát Tràng là một trong những sản phẩm gốm sứ nằm trong bộ sưu tập gốm sứ Bát Tràng nổi tiếng của Làng gốm truyền thống nằm ở tả ngọn sông Hồng.

Từ ngàn xưa, đối với nghệ thuật dùng trà mà nói : sử dụng bộ ấm chén sứ Bát Tràng được xem là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo nên một ấm trà ngon và phát huy được nét đẹp “ trà đạo” của dân tộc Việt

Ngày nay, vòng quay thời gian bận rộn hơn với công việc, học hành và rất nhiều thứ liên quan đến cuộc sống khác, thời gian dành cho gia đình, bạn bè, người thân cũng trở nên ít đi. Càng như vậy, thói quen quây quần bên nhau vào mỗi buổi chiều cuối tuân, thưởng thức ly trà chiều để chia sẻ những câu chuyện đời sống, mở ra những mối liên kết để mọi người hiểu nhau hơn thì càng phải được duy trì.

Không gian trà đạo, bộ trà cụ góp phần không nhỏ vào việc gìn giữ văn hóa thưởng trà truyền thống của  người Việt, lựa chọn ấm chén Bát Tràng khiến cho cái thú uống trà vốn đã đẹp ấy trở nên hoàn hảo hơn bởi đặc tính của ấm : là sản phẩm mỹ nghệ thủ công truyền thống, vừa đẹp lại vừa bền.

“ Nhất nước, Nhì trà , tam pha, tứ ấm” , có nước , có trà ngon, biết cách pha chế thì không thể thiếu Ấm chén trà  được.

Người uống trà chưa hẳn là người  biết chơi ấm nhưng mà người chơi bộ ấm chén Bát Tràng tuyệt đối là người biết thưởng trà.

Ưu điểm nổi bật của bộ ấm trà mà chúng tôi cung cấp đến người dùng : bộ sản phẩm bao gồm nhiều mẫu mã như :ấm chén bọc đồng, ấm chén giả cổấm chén tử sa.

 • Là sản phẩm gốm Bát Tràng thủ công chính hiệu
 • Đa dạng mẫu mã và kiểu dáng
 • Từng đường nét họa tiết trang trí tinh tế và đa dạng
 • Có nhiều kích thước khác nhau để người dùng lựa chọn
 • Thiết kế của những bộ ấm chén Bát Tràng đẹp mắt, vừa mang phong cách hiện đại nhưng vẫn giữ được nét cổ truyền thống.
 • Thích hợp với tất cả không gian thưởng trà, dùng để trưng bày trong phòng khách vô cùng sang trọng, và cũng rất phù hợp với không gian trà đạo sân vườn.